Tulosta

melatoniini

UNETTOMUUS 
 
Tilapäisiä unettomuusoireita on joka kolmannella suomalaiselle. Unettomuus ilmenee nukahtamisvaikeutena, katkonaisena unena tai liian lyhyinä yöunina. Yleensä ihminen nukahtaa puolen tunnin kuluessa ja on hereillä enintään puoli tuntia yön aikana. Unettomuudeksi määritellään, kun henkilöllä on nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä vähintään kolmena yönä viikossa. Pitkäaikaisella unettomuudella on merkittävä vaikutus elämänlaatuun ja toimintakykyyn.
Lyhytaikaisen unettomuuden taustalla on usein stressi, unirytminhäiriöt tai aikaerorasitus. Pitkäaikaista unettomuutta voi aiheuttaa stressaava elämäntilanne, psykiatrinen sairaus, alkoholi, dementia tai unilääkkeistä johtuva lääkeriippuvuus. Myös monet fyysiset sairaudet, kuten kiputilat ja levottomat jalat voivat aiheuttavaa unettomuutta.
Unettomuutta hoidetaan ensisijaisesti lääkkeettömin hoidoin, kuten liikunta, nautintoaineiden välttäminen ja hyvä unihygienia auttavat unettomuuteen. Unettomuutta voidaan myös hoitaa apteekista saatavilla melatoniini-valmisteilla, joiden on tutkittu tehoavan nukahtamisvaikeuksiin. Lääkäriin kannattaa hakeutua, kun unettomuus pitkittyy eikä itsehoito auta unettomuuteen.
 
Lähteet:
Huttunen M. Unettomuus, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 14.11.2015, www.terveyskirjasto.fi
Partonen T. Uni-valverytmin (unirytmin) häiriöt, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 7.3.2016, www.terveyskirjasto.fi
Unettomuus. Käypä Hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Helsinki 2015. Päivitetty 3.12.2015. www.kaypahoito.fi
 
AIKAERORASITUS
Aikaerorasituksesta kärsitään, kun matkustetaan usean aikavyöhykkeen yli. Yleisimpiä oireita ovat muun muassa väsymys, katkonainen yöuni sekä ärtyneisyys. Aikaerorasitusta usein helpottaa aurinko ja liikunta.  Aikaerorasituksen hoidossa käytetään pimeähormonia eli melatoniinia, joka helpottaa nukahtamista ja nopeuttaa sopeutumista uuteen aikavyöhykkeeseen. Matkakohteessa melatoniinia käytetään 1-4 iltana noin klo 22-23 paikallista aikaa.  Jos lennetään itään päin, voi melatoniinin ottaa iltapäivällä tai alkuillasta. 
 
Lähteet:
Partinen M. Aikaerorasitus (jet lag), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 1.8.2012, www.terveyskirjasto.fi