Sluta röka

När du bestämt dig och gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp. Inom ett dygn har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå och smak- och luktsinnet normaliserat sig. Inom ett par månader märker du minskad hosta och slembildning, förbättrad lungfunktion samt bättre sömnkvalitet. En del av kroppens reparationsarbete fortsätter under de följande månaderna och åren (riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt eller canser har minskat med 50% och riskerna för stroke har sjunkit till normalnivå). Vinsten med rökstopp fortsätter resten av ditt liv. Läkemedelsbehandling gör det lättare att sluta genom att minska röksuget och abstinensbesvären, som sömnproblem och irritation. Nikotinläkemedel nästan fördubblar möjligheten att bli rökfri. Man ska dock förbereda sig på att risken för återfall är stor under de första rökfria veckorna. En viktig orsak till att nikotinläkemedlen ibland inte hjälper är att man inte tar den rekommenderade dosen (man använder för lite, tar dem för kort tid eller väljer fel typ av läkemedel). Det är viktigt att välja ett medel som har tillräcklig styrka och att använda medlet enligt anvisningarna, regelbundet och tillräckligt länge. Mot slutet av behandlingen är det dags att trappa ner nikotinläkemedlen och till slut upphöra helt. Det brukar ta två till tre månader. De olika typerna av nikotinläkemedel ger ungefär samma effekt. Vilken typ man väljer är upp till var och en. Vissa kan ha svårt att tugga tuggummi, andra har ömtålig hud och tål inte plåstren. Med alla formerna utom plåster kan man själv lätt anpassa dosen. Jämfört med att röka är risken med att använda nikotinläkemedel liten, men man ska vara försiktig några veckor efter hjärtinfarkt eller om man har ostabil angina pectoris eller svåra rytmstörningar. För kvinnor med hjärtsjukdom och gravida rekommenderas kortverkande produkter (inte plåster), om det inte går att sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. För ungdomar under 18 år krävs det dessutom alltid professionell omfattande rådgivning och stöd angående nikotinläkemedel och rökfrihet.

Nikotintuggummi

Det är viktigt att man tuggar tuggummit på rätt sätt. För att största möjliga mängd nikotin ska tas upp i blodet ska man tugga långsamt tills man känner en stark smak av nikotin. Därefter låter man tuggummit vila i munnen, mellan kinden och tandköttet, en stund. När smaken har försvunnit tuggar man en stund till. Sedan låter man det vila igen, och så vidare. Efter ungefär 30 minuter har man tuggat ut det mesta av nikotinet i tuggummit. Tuggar man för fort hamnar nikotinet i magen. Då kan man få hicka, halsbränna eller ont i magen. Andra biverkningar är irritation i munnen, svalget och halsen samt värk i käkarna. Kaffe, juice och läsk kan minska upptaget av nikotinet i munhålan så att effekten av läkemedlet minskar och risken för magbesvär ökar. Därför bör man undvika dessa drycker 15 minuter innan man tar ett tuggummi.

Sugtabletter, resoribletter, inhalatorer, sprayer

De olika kortverkande nikotinläkemedlen ger ungefär samma effekt. Vilken typ man väljer är upp till var och en. Med alla formerna utom plåster kan man själv lätt anpassa dosen. Låt sugtabletterna smälta långsamt i munnen. Flytta tabletten i munnen från sida till sida medan du suger på den. Låt tabletten då och då vila mellan kinden och tandköttet. Fortsätt tills tabletten har löst upp sig helt (ca. 30min). Resoribletten sätts under tungan. Den löser upp sig på en halv timme. Många som försöker sluta röka upplever att det invanda rökbeteendet är en lika stor tröskel som nikotinberoendet. En inhalator har en cigarettformad ytterhylsa och kan därför ge händerna ungefär samma sysselsättning som vid rökandet. När rökaren suger på hylsans munstycke frigörs en liten mängd nikotin som tas upp av kroppen via munnens slemhinnor. Inhalatorn "laddas" med nikotinpluggar. Man kan antingen dra långa enhetliga bloss eller korta bloss i rad. Man ska inte dra nikotin i lungorna. Man kan få lindriga biverkningar av resoribletter, sugtabletter och inhalatorer. De vanligaste biverkningarna är irritation i munnen, svalget och halsen. Magbesvär som halsbränna kan uppstå, om nikotin hamnar i magen. Kaffe, juice och läsk kan minska upptaget av nikotinet i munhålan så att effekten av läkemedlet minskar och risken för magbesvär ökar. Därför bör man undvika dessa drycker 15 minuter innan man tar ett tuggummi.