Linkit

Kyseisestä linkkiluettelosta saatte tarvittavaa tietoa ja apua terveyteen ja lääkkeisiin koskevissa asioissa.

Antidoping.fi

Sivustolta löytyy mm. luettelo kielletyistä lääkeaineista urheilussa.

Kanta.fi

Sivustolla on sähköiseen reseptiin liittyvää tietoa sekä omakanta nettipalvelu, josta täysi-ikäinen näkee omat Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa. Palvelusta voi tulostaa myös yhteenvedon sähköisistä resepteistä.

Kela.fi

Käypähoito-potilasversiot

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta.

Lastenlääkäri.com – kun lapsi sairastuu

Sisältää hyviä neuvoja ja opastusta sairaaan lapsen hoitoon.

Lääkeinfo.fi

Sivustolta löytyvät Suomessa markkinoitavien lääkevalmisteiden pakkausselosteet sekä suomeksi että ruotsiksi. Pakkausselostetekstit ovat virallisia ja viranomaisen hyväksymiä.

Lääkeohje.fi

Tällä sivustolla voi selata rinnakkaislääkevalmisteiden pakkausselosteita eli samoja tekstejä, jotka löytyvät painettuina lääkepakkausten ohessa. Tekstit ovat Fimean hyväksymiä.

Matkailijan terveysopas – terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Opas käsittelee monipuolisesti matkailijan terveyteen liittyviä aiheita ja sisältää maakohtaisen luettelon rokotusvaatimuksista ja -suosituksista sekä malarian ehkäisystä. Matkailijan terveysoppaasta löydät myös linkit suomalaisten asiantuntijoiden laatimiin, tulostettaviin ohjeisiin, muun muassa eri malarianestolääkkeistä sekä hyttysiltä suojautumisesta.

Myrkytystietokeskus

Sivustolta löytyy mm. yleiset ohjeet myrkytyksen ensiapuun.

Terveydeksi.fi

Apteekin asiakaslehti sähköisessä muodossa.

Terveyskirjasto

Terveyskirjastosta löytyy luotettavaa, riippumatonta ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Sivuilta löytyvä Lääketietokeskuksen julkaisema Kodin lääkeopas tiedosto sisältää tiedot 1 800 lääkevalmisteesta.

Rokote.fi

Sivustolta löytyvät rokoteoppaat lapsille, aikuisille ja matkailijoille sekä sivusto sisältää kattavasti tietoa ja taustaa rokotteista, rokottamisesta Suomessa ja rokotteiden kehittämisestä.

 

Kuhmon alueen terveyspalvelut

Kuhmon lääkäripalvelu

Kuhmon terveysaseman – terveys ja sosiaalipalvelut